Kristupo kvintetas

Kristupo medinių pučiamųjų instrumentų kvintetas - profesionalių muzikantų kolektyvas, susikūręs 2003-aisiais metais. Penki puikūs muzikantai, Giedrius Gelgotas (fleita), Justė Gelgotaitė (obojus), Andrius Žiūra (klarnetas), Paulius Lukauskas (valtorna), Andrius Puplauskis (fagotas), baigę Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir studijas bei stažuotes įvairiose pasaulio šalyse, grįžo į Lietuvą ir susibūrė į šią grupę.

Giedrius Gelgotas (fleita) – tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas, daugelio festivalių dalyvis. 2002–2003 metais mokėsi pas įžymų Londono Royal Academy of Music profesorių W. Bennett bei 2006-2007 Vienos (Austrija) muzikos ir vaizduojamojo meno universitete pas prof. B. Gisler-Haase. Dalyvavo meistriškumo kursuose įvairiose pasaulio šalyse pas tokius garsius profesorius kaip E. Pahud, W. Schulz, J. Khaner, P. Davis, L. Kovacz, Ch. Larde, Y. Clarke ir J. C. Gerard. Šiuo metu yra Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro artistas, Lietuvos muzikos akademijos meno aspirantūros studentas, Kairo (Egiptas) operos ir baleto teatro kviestinis solo fleitistas. 2008-aisiais metais G. Gelgotas yra pakviestas asistentu W. Bennett meistriškumo kursuose.

Justė Gelgotaitė (obojus) - respublikinio Juozo Pakalnio konkurso laureatė. Būdama studente, Justė Gelgotaitė surengė ne vieną rečitalį. Nuo 2000 m. pradėjo dirbti Lietuvos Nacionaliniame simfoniniame orkestre, kuriame dažnai atlieka pirmo obojaus partiją. Stažavosi Liono konservatorijoje pas garsų obojaus profesorių J.L. Capezzali. Nuolatos tobulinasi įvairiuose meistriškumo kursuose. Kaip solistė yra grojusi su daugeliu Lietuvos orkestrų, o taip pat nuolat bendradarbiauja su įvairiais ansambliais. Rengia koncertus Lietuvoje, Rusijoje, Šveicarijoje bei Prancūzijoje.

Andrius Žiūra (klarnetas) – respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatas. 2002-2003 metais stažavosi JAV pas prof. L. Maxey. 2003 metais dalyvavo klarnetininkų simpoziume Oklahomoje (JAV), meistriškumo kursuose pas prof. R. Hawley, B. Harra, R. Morales. Rengia solinius koncertus su įvairiais Lietuvos orkestrais ir ansambliais. Dalyvavo daugelyje Lietuvos festivalių, taip pat įvairiuose tarptautiniuose kamerinės muzikos festivaliuose Švedijoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Danijoje. Nuo 1998 metų yra Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro artistas.

Paulius Lukauskas (valtorna) - respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatas. Nuo 1999 metų mokėsi Latvijos J. Vytuolo muzikos akademijoje pas prof. A. Klišaną. Įgijo magistro laipsnį. Tuo pat metu tobulinosi ir Drezdeno (Vokietijoje) C.M. von Weberio aukštojoje muzikos mokykloje prof. P. Dammo klasėje. Nuo 2003 metų yra Lietuvos Nacionalinio Simfoninio Orkestro artistas bei dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Kaip solistas ir su įvairiais kameriniais ansambliais koncertavo Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje bei Rusijoje.

Andrius Puplauskis (fagotas) - respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas bei diplomantas. Dalyvavo daugelyje žymių muzikų meistriškumo kursuose Lietuvoje ir užsienyje (Vokietijoje, Švedijoje). Yra grojęs su daugeliu Lietuvos orkestrų, taip pat rengia solo rečitalius, koncertuoja su įvairiais kameriniais ansambliais, yra padaręs įrašų Lietuvos Radijuje. Nuo 1993 metų dirba Valstybiniame simfoniniame orkestre, o nuo 2000 m. yra šio orkestro fagotų grupės koncertmeisteris bei nuo 2006 metų dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Kristupo kvintetas, nors ir susikūręs gana neseniai, jau dalyvavo festivaliuose „Sugrįžimai“ (Vilnius), „Druskomanija“ (Druskininkai), „Sekmadienio Muzika“ (Kaunas), „FIMU“ (Prancūzija), tarptautiniame klasikines muzikos festivalyje „Muzikalnoe leto v Kuzminkach“ (Rusija, Maskva), „Kristupo Vasaros Festivalyje“ (Vilnius), bei surengė koncertus Lietuvoje, Prancūzijoje, Rusijoje ir Šveicarijoje. Kompanijos „Baltic Optical Disc“ klasikinės muzikos paramos fondui ir Lietuvos kultūros ministerijai padedant, 2005-aisiais metais Kristupo kvintetas išleido savo pirmąją kompaktinę plokštelę. Kristupo kvinteto repertuarą sudaro W.A. Mozart, F. Danzi, P. Taffanel, A. Reicha, H. Tomasi, S. Barber, L. Berio, M. Arnold, G. Ligetti, J.M. Damase, J. Juzeliūno, R. Vitkauskaitės bei daugelio kitų kompozitorių ir epochų kūriniai kvintetui. Norėdami geriau perteikti klausytojams instrumentų specifiką ir galimybes, į koncertų programas muzikantai dažnai įtraukia solinius bei kitų sudėčių kūrinius. Kvintetas gausina pučiamųjų instrumentų repertuarą noriai bendradarbiaudamas su šių dienų kompozitoriais.

Kvintetas pelnė tarptautinį pripažinimą, kai 2007-aisiais metais laimėjo pirmą vietą bei premiją už geriausią privalomo kūrinio atlikimą Marselyje (Prancūzijoje) vykusiame H. Tomasi pučiamųjų kvintetų konkurse. Ansamblis apdovanotas Vilniaus miesto mero A. Zuoko bei Lietuvos Prezidento V. Adamkaus padėkos raštais.

Comments